Ciekawa Praca za granicą!

Praca w Polsce

Praca za granicą

Najlepsi pracownicy dla Firm!

БОЛЬШЕ ЧЕМ ПРОСТО РАБОТА

Praca w Polsce

Praca w Polsce
РАБОТА В ПОЛЬШЕ

Oferty Pracy dla Opiekunek i Opiekunów!

Praca w Polsce

Praca w Opiece

O firmie

Regulamin wyboru Przedstawiciela Pracowników

 

 • 1

Przedstawiciel załogi jest powoływany w celu dokonywania w imieniu załogi uzgodnień z pracodawcą w zakresie prowadzonej przez pracodawcę działalności związanej z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.

 • 2
 1. Informacja o procedurze wyboru przedstawiciela załogi zostaje przekazana poprzez:

– tablicę ogłoszeń w miejscu pracy pracodawcy,

– firmowa strona internetowa – www.apnpolska.pl

– portal społecznościowy Facebook – dział Opieka

– komunikator WhatsApp – grupa pracownicza

 1. Każdy pracownik, niezależnie od podstawy nawiązania stosunku pracy, ma czynne i bierne prawo wyborcze.
 2. Wybory są jawne.
 3. Głosowanie odbywa się drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail tj. przedstawicielzalogi@apnpolska.pl
 • 3

W celu przeprowadzenia wyboru przedstawiciela pracowników wyznaczam Komisję wyborczą w składzie:

 1. Norbert Rasch
 2. Ewa Majka
 3. Izabela Niekrasz

 • 4

Wybory przeprowadza się na koszt pracodawcy w czasie pracy i w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

 

 • 5
 1. Wybory przeprowadza się w okresie od 06.09.2019 r. do 16.09.2019 r.
 2. Kandydatów na przedstawicieli należy zgłaszać komisji wyborczej w terminie od 06.09.2019 r. do 11.09.2019 r. drogą mailową na: przedstawicielzalogi@apnpolska.pl
 3. Komisja wyborcza sporządza niezwłocznie listę kandydatów, którą udostępnia pracownikom poprzez patrz . § 2 pkt. 1.
 4. Kandydaci muszą wyrazić zgodę na udział w głosowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 5. Termin głosowania nad przedstawicielem załogi spośród ogłoszonych kandydatów ustala się na okres od 12.09.2019 r. do 16.09.2019 r.
 • 6
 1. Wybory są ważne bez względu na ilość głosujących osób.
 2. Każdemu pracownikowi przysługuje jeden głos.
 3. Głosować można tylko osobiście.
 4. Na przedstawiciela, o którym mowa w § 1, wybiera się osobę, która została wybrana największą liczbą głosów.
 5. Komisja sporządza protokół z głosowania zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 2 do niniejszego regulaminu.
 6. Komisja informuje załogę o wyniku wyborów poprzez patrz . § 2 pkt. 1.
 7. Komisja informuje pracodawcę o wyniku wyborów poprzez pisemną informację, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

Nagrody i certyfikaty

Legalność naszej działalności potwierdzona jest certyfikatami Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej nr 7908, nr 600 i nr 13603!
Jesteśmy członkami Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy (OKAP) i Izby Gospodarczej „Śląsk”!

Świadectwo Członkostwa Izby Gospodarczej “Śląsk”

Certyfikat legalności MGPiPS

Certyfikat wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia

Certyfikat wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia

Zaświadczenie o członkowstwie Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy

Podziękowania WUP

15

lat istnienia APN

62

stałych kontrahentów

45000

zrealizowanych ofert pracy

1082

km do najdalej wysuniętego miejsca pracy (z Opola)

Nasz zespół

Zarząd

Prezes
Henryk Olsok

Prezes

Prezes
Norbert Rasch

Dyrektor

Dział księgowość

Prezes
Magdalena Morcinek

KSIĘGOWA

Tel.: 0048 774 418 475 w. 44

Dział Praca za granicą

Prezes
Justyna Orłowska-Popera

SPECJALISTA DS. REKRUTACJI

Prezes
Karolina Kołodziej

SPECJALISTA DS. REKRUTACJI

Prezes
Krzysztof Sprancel

SPECJALISTA DS. REKRUTACJI

Prezes
Julia Kubica

SPECJALISTA DS. REKRUTACJI

Prezes
Magda Kilimiak

SPECJALISTA DS. REKRUTACJI

Prezes
Katarzyna Miszczyszyn

SPECJALISTA DS. REKRUTACJI

Dział Praca w Opiece

Prezes
Magdalena Baron

SPECJALISTA DS. REKRUTACJI

Tel.: 0048 696 780 382
Prezes
Anna Kowol

STARSZY SPECJALISTA DS. KADROWO – BIUROWYCH

Tel.: 0048 696 780 315
Prezes
Agata Wanecka

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY

Tel.: 0048 696 779 506
Prezes
Grażyna Olsok

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY

Prezes
Sabina Kawecka

Tel.: 0048 602 302 445

Dział Praca w Polsce

Prezes
Nataliia Yefimiuk

REKRUTACJA

Tel.: 0048 696 779 454
Prezes
Tomasz Chrobak

KONTAKT Z KLIENTEM

Tel.: 0048 600 238 200
Prezes
Agnieszka Kuflik

OPIEKUN KLIENTA

Tel.: 0048 784 057 568
Prezes
Serhiy Yefimiuk

LOGISTYKA

Tel.: 0048 604 904 419
Prezes
Krzysztof Kleemann

LOGISTYKA

Tel.: 0048 735 205 853
Prezes
Michał Haręża

ADMINISTRACJA

Tel.: 0048 602 302 573
Prezes
Beata Matuła

ADMINISTRACJA

Tel.: 0048 784 043 376
Prezes
Rafał Soluch

ADMINISTRACJA

Tel.: 0048 604 133 748
Prezes
Uliana Dzoma

ADMINISTRACJA

Tel.: 0048 784 053 209

Kariera w APN

Aktualnie poszukujemy:

Do zakresu zadań i obowiązków będzie należało:

 • obsługa klienta: informowanie o aktualnych ofertach pracy, przyjmowanie i selekcja aplikacji, budowanie bazy kandydatów,
 • aktywne poszukiwanie kandydatów na rynku,
 • rekrutowanie pracowników dla kontrahentów zagranicznych w branży produkcyjnej, budowlanej, metalowej i stoczniowej,
 • podpisywanie umów,
 • poszukiwanie nowych możliwości pozyskiwania kandydatów,
 • zamieszczanie ogłoszeń na portalach internetowych,
 • aktywny kontakt z przedstawicielami kontrahentów zagranicznych firmy APN,
 • reprezentowanie firmy na targach pracy.

 Wymagania

 • dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego,
 • obsługa komputera wraz z pakietem MS Office,
 • komunikatywność,
 • sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • umiejętność pracy w zespole oraz pracy pod presją czasu.

 Oferujemy

 • umowa o pracę,
 • praca w firmie o ugruntowanej pozycji,
 • możliwość podnoszenia własnych kwalifikacji,
 • stabilne zatrudnienie.

Na CV prosimy o umieszczenie poniższej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym wizerunek twarzy w postaci fotografii) podanych przeze mnie w procesie rekrutacyjnym, w tym w dokumentach rekrutacyjnych, przez spółkę APN Sp. z o.o. oraz spółkę APN Sp. z o.o. sp.k., będących Współadministratorami moich danych osobowych do celów rekrutacji, w której biorę udział, w tym na udostępnienie podanych przeze mnie danych osobowych potencjalnym pracodawcom, w tym pracodawcom użytkownikom zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)..

Kontakt

APN Agencja Pracy

Biuro w Opolu:
ul. Kołłątaja 8/4-5, 45-064 Opole
gmap  Zobacz na mapach Google!

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Norbert Rasch

Adres: Inspektor Ochrony Danych APN,
ul. Kołłątaja 8/4-5, 45-064 Opole

Adres e-mail: iod@apnpolska.pl

tel. 0048 77 423 06 00
biuro@apnpraca.pl

Godz. otwarcia:
pon. -pt. od 8:00 – 16:00